Home Page NVS RO NVS HQ C.B.S.E NCERT City Web Portal RTE RTI facebook tweeter google linked in you tube


Thought of the Day : इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे . BY: - ABDUL KALAM

Principal Incep

 

01

Sh. A.P.Trivedi

08-01-88

20-03-88

02

Sh. M.I.Patel

21-03-88

07-12-8

03

Sh. M.C.Patel

07-12-88

01-12-89

04

Sh. P.C.Bhatt

01-12-89

30-06-90

05

Sh. B.K.Bhardwaj

30-06-90

13-08-91

06

Sh. M.K.Parmar

22-11-91

30-11-91

07

Sh. Virendra Kumar

30-05-92

07-04-94

08

Sh. C.R.Pantambeker

03-06-94

30-06-95

09

Sh. M.H.Joshi

30-06-95

18-07-98

10

Sh. R.R.Khandare

18-07-98

31-08-98

11

Sh. S.S.Rawat

31-08-98

05-07-01

12

Sh. V.L.Solanki

05-07-01

31-07-01

13

Sh. Ratan Kumar

31-07-01

26-07-02

14

Sh. S.K. Sharma

26-07-02

30-12-04

15

Dr. D.R. Prajapati  I/C

30-12-04

16-03-05

16

Sh. Baldev Singh Manes I/C

16-03-05

30-06-06

17

Sh. N.S. Rane I/C

01-07-06

10-08-06

18

Sh. B.N.T.Reddy

10-08-06

31-08-13

19

Sh. V.l. Solanki

31-08-13

06-02-14

20 Sh. N. D. Ovhal 07-02-14
21 Sh. S. V. SWAMI